(+4)021 232 6323 office@vlamir.ro

Vlamir Impex SRL apreciază interesul dumneavoastră pentru produsele si serviciile sale şi vizita dumneavoastră pe acest site. De aceea este necesar să vă aducem la cunoștință politica noastră privind protecția datelor personale  precum si drepturile pe care le aveti in acest sens.

Conform GDPR- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aveți următoarele drepturi:

  • să vă retrageți, oricând doriți, consimțământul acordat;
  • să solicitați rectificarea, actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor dumneavoastră;
  • să solicitați portarea datelor;
  • să vă opuneti sau să restricționați prelucrarea acestor date;
  • să nu fiți supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;
  • de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care v-au fost incălcate drepturile prevăzute de regulamentul mai sus menționat.

Vlamir Impex SRL acordă o foarte mare atenție protejării datelor dvs. personale şi vrem să vă simţiţi în siguranţă în timpul vizitării paginilor noastre de internet. Protecţia vieţii dvs. private în faza de procesare a datelor personale constituie un aspect important pentru noi, de care ţinem seama în cursul desfăşurării proceselor noastre de afaceri. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet sunt înregistrate şi procesate conform prevederilor legale privind protecţia datelor, valabile în România și în Uniunea Europeană. Politica noastră privind protecția datelor personale a generat un set complex de măsuri cu scopul de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, pentru care v-ați dat acordul, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Pe paginile noastre de internet puteți găsi formulare în care vi se solicită un minim de date personale necesare pentru a vă putea contacta și a vă transmite informațiile solicitate. Prin acceptarea elementelor din “Termeni si condiții” vă exprimați consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea și procesarea, în scopurile menționate, a datelor personale furnizate. Intenţionăm să utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă informa cu privire la produsele şi serviciile noastre şi, eventual, pentru a vă solicita opinia referitoare la acestea. Bineînţeles că participarea la aceste acţiuni este absolut benevolă. În cazul în care nu sunteţi de acord cu această utilizare a datelor, ne puteţi comunica oricând decizia dvs. pentru a bloca în mod corespunzător datele. La cererea dvs. sau a unui împuternicit, firma noastră vă va comunica, conform prevederilor legale în vigoare, dacă şi ce fel de date personale au fost salvate de noi. Vom corecta, la cererea dvs. informaţiile inexacte, existente în baza de date în ciuda eforturilor noastre de actualizare a datelor.

Pentru relaţii suplimentare cu privire la modul de procesare al datelor cu caracter personal, vă puteţi adresa pe adresa de email protectiadatelor@vlamir.ro sau la numarul de telefon +4 021 232 6323 si  vi se vor oferi informatiile necesare in urma solicitarii dvs

.