Nota de informare

NOTA DE INFORMARE privind protectia datelor personale

Acest document explica de ce si cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii.

Datele dumneavoastra vor fi folosite in aceste scopuri numai in situatia in care sunteti de acord cu acest lucru.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari vi se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate catre Vlamir Impex SRL.

Cu exceptia situatiei in care Vlamir Impex SRL va informeaza expres cu privire la alte scopuri si conditii particulare aplicabile intr-o situatie anume, va aducem la cunostinta ca, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor de pe site sau altor documente disponibile in cadrul relatiilor contractuale sau in legatura cu procesarea cererilor dumneavoastra, sunteti informat prin prezenta cu privire la scopurile si conditiile prelucrarii datelor dumneavoastra personale.

1.    Operatorul de date este Vlamir Impex SRL cu sediul in Str. Gârlei, 36-38, Bucuresti, sect.1

Detaliile de contact : Adresa: Str. Gârlei, 36-38, Bucuresti-Sector 1

e-mail: protectiadatelor@vlamir.ro

telefon: +4 021 232 6323

2.    Responsabilul cu protecția datelor:

Dacă aveti orice întrebări legate de colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați si sa ne comunicati solicitarea dvs. :

Adresa: Str. Gârlei, 36-38, Bucuresti, sect.1

e-mail: protectiadatelor@vlamir.ro

telefon: +4 021 232 6323

3.    Scopurile prelucrarii datelor colectate

-       Incheierea contractelor de vanzare si service, garantie si verificari;

-       Procesarea datelor necesare pentru facturare, ofertare,

-       Transmiterea de informatii si oferte comerciale privind produsele si serviciile noastre;

-       Transmiterea de invitatii, felicitari

-       Transmiterea de chestionare de satisfactie clienti

-       Conformarea cu obligatiile legale

-       In scopuri de marketing direct: pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de produse si servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, de gestionare a clientilor si a evaluarii si cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari comerciale legate de campaniile promotionale

4.    Temeiul legal al prelucrarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza:

- nevoii de executare a contractului si procesarii cererii de produse si servicii conform celor convenite de parti (inclusiv pentru a formula oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract), in scopurile indicate mai sus;

- necesitatea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Vlamir Impex SRL;

- intereselor legitime, mai precis interesul Vlamir Impex SRL de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele aplicabile in domeniu si cu respectarea legilor si reglementarilor fiscale si/sau financiare, a reglementarilor interne aplicabile, precum si a reglementarilor legale ce tin de relatiile cu clientii, in scopurile indicate mai sus;

- consimtamantului, mai exact, pe baza consimtamantului explicit al dumneavoastra, in scopurile indicate mai sus.

5.    Categorii de destinatari ai datelor

Datele dumneavoastră personale sunt accesate de personalul Vlamir Impex SRL din necesitatea stricta a indeplinirii sarcinilor de serviciu pentru scopurile mentionate mai sus. Datele dumneavoastra pot fi transferate unor parteneri contractuali numai in cazul in care v-ati dat acordul.

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din afara Vlamir Impex SRL, daca este cazul, este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislatia in vigoare. Beneficiarul datelor trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite sicare vi s-au comunicat.

Dacă datele sunt transmise de o terță parte către Vlamir Impex SRL , ne vom asigura că datele sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost colectate și în condiții de securitate adecvate.

Precizam ca datele dumneavoastra pot fi solicitate, in anumite situatii, de reprezentanti ai autoritatilor statului, caz in care daca legislatia ne obliga, vom da curs acestor solicitari. Va vom informa asupra acestor solicitari numai daca acest lucru este permis de lege.

6.    Termene si criterii de pastrare a datelor cu caracter personal

Vlamir Impex SRL va păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă, dar ea nu va mai fi utilizata în scopul cu perioada mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Perioadele de păstrare se bazează pe cerințele legale si pe nevoile afacerii, iar datele  dumneavoastra cu caracter personal, care nu mai sunt necesare scopurilor noastre, sunt distruse sau șterse în siguranță.

Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: este posibil să păstrăm informațiile acestea o perioada limitată după data ultimei obțineri a consimțământului dat pentru a vă transmite mesaje de marketing sau data la care ați răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât să renunțați la primirea altor comunicări).


Utilizarea datelor  pentru a executa un contract privind vânzarea și service-ul produselor: putem păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.


În cazul în care se vor emite posibile pretenții legate de orice informație despre care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenții împotriva noastră, a dumneavoastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.

7.    Drepturile dumneavoastra

Fiecare persoană vizată (ale carei date sunt colectate) are drepturile de mai jos iar afirmarea lor trebuie să fie tratată imediat de către responsabilul cu protecția datelor personale și nu poate constitui un dezavantaj pentru persoana vizată.

- dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate solicita corectarea acestora sau completarea lor. Vă rugăm să ne informați despre orice modificare a datelor pe care ni le-ați furnizat astfel încât să putem prelucra numai date actualizate, corecte și complete referitoare la dumneavoastră.

- Persoana vizată poate obiecta privind prelucrarea datelor sale pentru anumite scopuri iar datele trebuie să fie blocate pentru acele tipuri de utilizare, cu excepția cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor.

- Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu are un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este valabil și în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie aplicabil din alte motive.

- Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale și acest lucru trebuie luat în considerare dacă protejarea intereselor sale are prioritate față de interesul operatorului de date în urma unei situații personale specifice. Acest lucru nu se aplică dacă există o dispoziție legală ce impune ca datele să fie procesate.

- Aveti dreptul să ne solicitați detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informațiile dumneavoastră;

- Aveti drept de acces la datele dumneavoastră personale și la o copie a informațiilor pe care ni le-ați furnizat;

- Aveti dreptul să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat;

- Aveti dreptul la portabilitatea datelor;

- Daca ati furnizat datele dumneavoastra in baza unui consimtamant, aveti dreptul sa il retrageti oricand doriti, cu efecte pentru viitor;

- Aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;

- Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (http://www.dataprotection.ro/) în cazul în care v-au fost incălcate drepturile prevăzute de regulamentul GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal).

Oricând veți lansa o solicitare în baza drepturilor dumneavoastră, vă vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, fapt despre care veți fi informați.