Politica de Protectie a datelor

I. Scopul politicii de protecție a datelor

Politica de protecție a datelor aplicata in cadrul SC Vlamir Impex SRL , in calitate de operator al datelor dumneavoastra personale, prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor prevăzut  de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Operatorul de date este Vlamir Impex SRL cu sediul in Str. Gârlei, 36-38, Bucuresti, sect.1

Detaliile de contact :

Adresa: Str. Gârlei, 36-38, Bucuresti-Sector 1

e-mail: protectiadatelor@vlamir.ro

telefon: +4 021 232 6323

II. Domeniul de aplicare și modificarea politicii

Această politică de protecție a datelor se aplică tuturor datelor personale colectate si prelucrarilor acestor date in cadrul proceselor din compania Vlamir Impex SRL .

Politica privind protecția datelor se extinde peste toate actiunile referitoare la date cu caracter personal ce apartin atat clientilor si partenerilor de afaceri cat si angajatilor nostri.

Politica este revizuita anual iar cea mai recenta versiune este disponibila atat angajatilor cat si clientilor si partenerilor de afaceri pe pagina site-ului Vlamir Impex SRL.

III. Colectarea datelor personale

Datele personale trebuie colectate și prelucrate în mod legal și corect. Datele personale  pot fi prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar într-o măsură limitată.

Persoana vizată trebuie informată cu privire la modul în care sunt colectate si tratate datele sale. Datele pot fi colectate in urmatoarele situatii:

 • Dacă ne contactați direct, de exemplu prin intermediul site-ului Vlamir Impex SRL  pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre;
 • Dacă achiziționați un produs sau un serviciu direct de la noi
 • Dacă răspundeți în cadrul campaniilor noastre de marketing direct sau prin introducerea datelor online pe site-ul nostru;
 • Dacă alți parteneri de afaceri transferă în mod permis datele dvs. personale către noi;
 • Dacă am achiziționat datele dvs. personale din alte surse publice;
 • Dacă oferiți informații în numele unui terț, trebuie să vă asigurați că a consultat această politică de confidențialitate înainte de a face acest lucru. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați nicio informație cu excepția cazului în care aveți permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. să faceți acest lucru.

In oricare din situatii, Vlamir Impex SRL  va solicita minimul de date personale necesare realizarii scopului pentru care sunt colectate acele date.

IV. Categorii de date personale colectate

Categoriile de date pentru care se face colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal sunt cele de mai jos:

 • Date de contact: nume si prenume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, număr de fax;
 • Date personale: date privind efectuarea platilor, canalul de contact preferat, numele companiei unde lucrati, functia etc.;
 • Utilizarea site-ului nostru și a informațiilor comunicate: - cum utilizați site-ul nostru și dacă deschideți sau transmiteți comunicările noastre, inclusiv informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire (Politica de cookie-uri se gaseste aici) [link: http://www.vlamir.ro/politica-privind-cookie/].
 • Informații colectate din vânzări și servicii: informații referitoare la achiziții, numărul de contract și informații privind opțiunea de suport și service, inclusiv solicitarile de service.
 • Informații privind istoricul clientului: ratele de satisfacție a clienților, ofertele primite, data de comandă, lista de prețuri, informații privind garanția, istoric de service.
 1. V.     Scopurile pentru care pot fi utilizate datele dumneavoastra

GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016) impune ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie justificată de temeiuri legale și am stabilit, prin politici adecvate, aceste temeiuri pentru fiecare scop. Prezentăm mai jos scopurile și temeiurile legale pe care le folosim pentru a justifica utilizarea informațiilor dvs. pentru fiecare dintre scopuri.

Relații Clienți și Marketing - pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastra și a vă transmite știri și oferte.

Vlamir Impex SRL colectează și prelucrează date de contact, detalii personale, informații despre istoricul clientului, informații privind utilizarea site-ului și a comunicațiilor, informațiile despre vânzări și service, pentru a determina ce noutăți și oferte sunt de interes pentru dumneavoastră și pentru a vă contacta în legătură cu aceste oferte în conformitate cu preferințele dumneavoastră de marketing.

Pentru aceste scopuri vi se va solicita consimțământul atunci când este cazul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe interesul legitim al Vlamir Impex SRL  în scopul de a promova și de a oferi informații despre produsele și serviciile sale. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților și ale clienților potențiali au fost evaluate în raport cu interesul nostru de a prelucra date personale în scopul identificat.

Consimțământul pentru marketing poate fi oricând retras cu efect pentru viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

Vânzări si Service – pentru a procesa vânzarea și a vă întreține produsul.

Vlamir Impex SRL va obține datele de contact, precum și alte informații necesare atunci când achiziționați sau reparați un produs de la acesta, ca parte a vânzării sau service-ului, inclusiv solicitări de garanție și verificări, și le va folosi pentru a furniza serviciile pe care le solicitați și pentru a vă notifica aspectele legate de produsul dumneavoastră.

Orice restricții solicitate de potențialii clienti  privind datele lor personale trebuie să fie respectate. Trebuie sa tineti cont de faptul ca furnizarea datelor personale pentru scopul de Vânzări & Service este o cerință contractuală iar refuzul dumneavoastra de a le furniza va afecta corecta derulare a contractului sau o va face chiar imposibilă.

Scopul colectarii datelor mentionate mai sus este executarea contractului iar interesul legitim al Vlamir Impex SRL  este de a menține cele mai înalte standarde de vânzare, service și produse oferite clientilor. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților au fost atent evaluate în raport cu interesul nostru de a prelucra datele clienților în scopul identificat.

Clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal, în orice moment, caz in care ne va informa imediat in legatura cu dorința sa.

Back-office -   pentru a desfasura activitatile vitale societatii Vlamir Impex SRL;  date precum "Denumire societate clienti", "nume reprezentant client" fac obiectul transferului de date personale catre serviciile externalizate (Contabilitate). Exista un acord de confidentialitate (cu respectarea legislatiei in vigoare) cu partenerii de afaceri carora li se incredinteaza aceste date personale.

 

VI. Confidențialitatea și securitatea datelor

In cadrul societății Vlamir Impex SRL  datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin internet sau pe site web este lipsită de riscurile unor atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

 • Controlul strict al accesului personal la datele dumneavoastră pe baza principiului "necesității de a cunoaște" și numai pentru scopul comunicat;
 • stocarea datelor strict confidențiale – sub controlul unor masuri specifice de securitate;
 • utilizarea de sisteme informatice de securitate pentru a interzice accesul neautorizat;
 • monitorizarea permanenta a accesului la sistemele de IT pentru a detecta și opri utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal.

 

VII. Transmiterea datelor cu caracter personal

Vlamir Impex SRL nu transferă datele cu caracter personal către alte societăți sau persoane fizice.

În cazul în care , în viitor, va exista o astfel de situație, ne vom asigura că sunt îndeplinite toate cerințele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică si legislatia in vigoare și vom informa persoanele vizate cu privire la intenția de transfer. Beneficiarul datelor trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite si comunicate persoanei vizate.

Dacă datele sunt transmise de la o terță parte către Vlamir Impex SRL, ne vom asigura că datele sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost colectate și în condiții de securitate adecvate.

VIII. Termene si criterii de pastrare a datelor cu caracter personal

Vlamir Impex SRL va păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă, dar ea nu va mai fi utilizata în scopul cu perioada mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Controlăm accesul la informațiile cu caracter personal acordând acces numai  persoanelor care au nevoie să le folosească pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și numai în scopurile relevante.

Perioadele de păstrare se bazează pe cerințele legale si pe nevoile afacerii, iar datele  dumneavoastra cu caracter personal, care nu mai sunt necesare scopurilor noastre, sunt distruse sau șterse în siguranță.


Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: în legătură cu informațiile dumneavoastră utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să păstrăm informațiile acestea o perioada limitată după data ultimei obțineri a consimțământului dat pentru a vă transmite mesaje de marketing sau data la care ați răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât să renunțați la primirea altor comunicări).


Utilizarea datelor  pentru a executa un contract privind vânzarea și service-ul produselor: în ceea ce privește informațiile utilizate pentru a îndeplini orice obligație contractuală, putem păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.


În cazul în care se vor emite posibile pretenții legate de orice informație despre care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenții împotriva noastră, a dumneavoastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.

IX. Drepturile persoanei vizate

Fiecare persoană vizată (ale carei date sunt colectate) are drepturile de mai jos:

- dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate solicita corectarea acestora sau completarea lor. Vă rugăm să ne informați despre orice modificare a datelor pe care ni le-ați furnizat astfel încât să putem prelucra numai date actualizate, corecte și complete referitoare la dumneavoastră.

- Persoana vizată poate obiecta privind prelucrarea datelor sale pentru anumite scopuri iar datele trebuie să fie blocate pentru acele tipuri de utilizare, cu excepția cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor.

- Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu are un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este valabil și în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie aplicabil din alte motive.

- Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale și acest lucru trebuie luat în considerare dacă protejarea intereselor sale are prioritate față de interesul operatorului de date în urma unei situații personale specifice. Acest lucru nu se aplică dacă există o dispoziție legală ce impune ca datele să fie procesate.

- Aveti dreptul să ne solicitați detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informațiile dumneavoastră;

- Aveti drept de acces la datele dumneavoastră personale și la o copie a informațiilor pe care ni le-ați furnizat;

- Aveti dreptul să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat;

- Aveti dreptul la portabilitatea datelor;

- Daca ati furnizat datele dumneavoastra in baza unui consimtamant, aveti dreptul sa il retrageti oricand doriti, cu efecte pentru viitor;

- Aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;

- Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (http://www.dataprotection.ro/) în cazul în care v-au fost incălcate drepturile prevăzute de regulamentul GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal).

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele noastre (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora. Oricând veți lansa o solicitare în baza drepturilor dumneavoastră, vă vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, fapt despre care veți fi informați.

 

X. Respectarea obligatorie a solicitărilor de furnizare a informațiilor

 Vlamir Impex SRL respecta legile naționale si ale UE în vigoare. Ca urmare, avem obligația de a furniza informațiile dumneavoastră agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești precum și părților terțe, în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când ni se solicita acest lucru. Dacă este permis, vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne conforma cu solicitările obligatorii privind informațiile dvs., este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea in cauză. Obligația legală poate fi determinata de stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 

Detaliile de contact ale companiei și responsabilului privind protecția datelor:

Dacă aveti orice întrebări legate de colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați vi se vor oferi informatiile necesare in urma solicitarii dvs.

Detaliile de contact sunt:

Adresa: Vlamir Impex SRL  cu sediul in Str. Gârlei, 36-38, Bucuresti, sect.1

e-mail: protectiadatelor@vlamir.ro

telefon: +4 021 232 6323/24